Tham gia bảo hiểm được 23 tháng, có được rút Bảo hiểm xã hội một lần?

Tham gia bảo hiểm được 23 tháng, có được rút Bảo hiểm xã hội một lần?

Bạn đọc Nguyễn Văn Chọn hỏi: “Hiện tại em nghỉ việc được 8 tháng và em tham gia Bảo hiểm xã hội được 23 tháng rồi. Em có thể rút Bảo hiểm xã hội một lần được chưa?”.

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Tham gia bảo hiểm được 23 tháng, có được rút Bảo hiểm xã hội một lần? 1

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Khoản 4, khoản 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ như sau:

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

5. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn không tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội, sau một năm nghỉ việc, nếu có nhu cầu bạn có thể làm hồ sơ để được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

ANH THƯ

Tham khảo & nguồn


https://laodong.vn/ban-doc/tham-gia-bao-hiem-duoc-23-thang-co-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-871271.ldo

avatar
  Subscribe  
Notify of